Anıt Ağaç Projesi

Anıt Ağaç nedir?

Ağaçlardan bazıları fiziksel olarak aynı türün fertlerine göre daha farklı olabilirler. Yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde boyutlara sahip olan; ilginç gövde ve dal formu nedeniyle izleyenlerin belleğinde kimi simgeler çağrıştıran; yöre folklorunda, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlara anıt ağaç denir.

 

Aşağıdaki şartların birine veya bir kaçına sahip ağaçlar doğal ömürleri kısa olmamak şartıyla anıt ağaç sayılır.

  • Olağanüstü fiziksel boyutları olması
  • Bazı görsel ayrıcalıklara sahip olması
  • Ekstrem yaş uzunluğuna sahip olması
  • Kültürel, folklorik değerlere sahip olması
  • Tarihsel süreçte önemli olaylara tanık ve sahne olması
  • Mistik bakımdan önemi olan kutsal mekânlarda yer alması

 

 

Bu projenin amacı nedir?

Doğada yaşayan en yaşlı ama sessiz tarihçiler olan anıt ağaçlar geçmiş döneme ait birçok doğal olaya ilişkin kesin bilgiler edinmemizde bize yardımcı olurlar. Ayrıca bu yaşlı ağaçlarla kültürel olayları ilişkilendirmek mümkündür. Biz 140 yıllık bir marka olarak, zeytin ağacına her zaman büyük bir saygı ve sevgiyle yaklaştık. 2018 yılı itibarıyla da Türkiye çapındaki anıt ağaçların korunması hedefiyle çalışacağımız bir projeye imza attık.

Projemizin amacı  tarihe tanıklık etmiş bu muhteşem ağaçların yeni nesillere aktarılabilmesi amacıyla öncelikle Ayvalık ilçesinden başlanarak tespit edilmesi, haritalanması, yaşlandırılması, ve tescil edilmesini kapsamaktadır.